Amalgám do úst nepatří

Unikátní vlastnosti rtuti

Rtuť je kov s jedinečnými vlastnostmi, díky kterým se odlišuje od ostatních. Je to jediný kov, který se při pokojové teplotě vyskytuje v kapalném skupenství. Rtuť patří mezi toxické kovy, které vylučují smrtelně jedovaté výpary bez barvy a bez zápachu.

Tvorba amalgamových plomb

Pro tvorbu amalgamových plomb se používá primárně elementární rtuť. To je rtuť v přírodní podobě, bez sloučení s jinými prvky. Důvodem k používání pro výrobu plomb je to, že rtuť je schopná rozpouštět jiné kovy. Abychom si to dokázali lépe představit, můžeme roli rtuti při výrobě plomb, chápat jako roli vody při výrobě chleba. Voda spojí jednotlivé ingredience a vznikne těsto. Rtuť při výrobě stomatologického amalgámu spojí práškové kovy do pasty. Která je následně umístěna do předem připravené dutiny.

Podívejte se, co o rtuti uvadějí samotní výrobci v Bezpečnostních datových listech.

Složení amalgámu

Jak už bylo řečeno, amalgámové plomby se dělají z elementární rtuti, která tvoří 50 % stomatologického amalgámu. Druhou část plomby tvoří práškový kov (50 %). Ten je složen z 69 % stříbrem, 26 % cínem, 4 % mědí a 1 % zinku. Tyto kovy zvyšují pevnost, snižují korozi a umožňují kontrolovat rozpínání a tvrdost.

Jak to, že se odpařuje rtuť z povrchu amalgámu?

I přesto, že se amalgámová plomba zdá být velmi tvrdá, může vylučovat rtuťové výpary. To je způsobeno tím, že chemické vazby mezi rtutí a stříbrem, cínem, zinkem a mědí jsou ve skutečnosti poměrně slabé a nestabilní. To znamená, že při zahřátí se slabé vazby rozpojí a uvolní se toxické výpary z povrchu plomby. Odpařování rtuti z amalgámové plomby může být vyšší v důsledku mnoha forem. Například žvýkání, čištění zubů (zejména elektrickým kartáčkem), konzumace horkých nápojů, zvyšuje uvolňování výparů rtuti. Největší množství vylučované rtuti je při zabrušovaní amalgámu zubařem, což může být velmi nebezpečné i pro samotného zubaře a personal.

Chronická otrava rtutí

Stale vdechování malých davek rtuti může vést až k chronické otravě rtutí. Což je poměrně běžný jev, ale kvůli množství rozmanitých projevů a absence jasného obrazu jej lékaři nediagnostikují. Symptomy chronické otravy rtutí se vyskytují velmi často a je málo pravděpodobné, že je vy nebo váš ošetřující lékař bude dávat do souvislosti s otravou rtutí. Mezi základní příznaky může patřit bolest hlavy, problémy s pamětí, únava, zažívací potíže nebo deprese.

Časem, jak se rtuť hromadí v organismu, může vyvolat nebo zhoršit průběh jakéhokoli známého onemocnění. Rtuť má silný jedovatý účinek, protože váže přírodní bílkoviny, aminokyseliny, enzymy a další biologicky aktivní látky. To vede k narušení jejich normálních funkcí a zvyšuje citlivost k autonomním onemocněním. Dále to může vést k:

  • vyvolávání alergických reakcí (rtuť je alergen);
  • negativnímu působení na tělesné možnosti produkovat hemoglobin a jeho možnost transportovat kyslík;
  • poškození srdeční a cévní soustavy;
  • poškození přirozených mechanizmů odvádějící toxiny játry, ledvinami, pokožkou a střevním traktem;
  • ničení důležité antioxidanty a vážně oslabuje veškeré aspekty imunitního systému.

Pokud máte zájem o odstranění amalgámu z úst, tak nás neváhejte kontaktovat