DOKUMENTY KE STAŽENÍ SOUVISEJÍCÍ S AMALGÁMOVÝMI VÝPLNĚMI

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.

The FASEB Journal. Dental „silver“ tooth fillings: a source of mercury exposure revealed by whole-body image scan and tissue analysis

Leszek J. Hahn, Reinhard Kloiber, Murray J. Vimy, Yoshimi Takahashi and Fritz L.Lorscheider– Departments of Radiology, Medicine and Medical Physiology, University of Calgary, Faculty of Medicine, Calgary, Alberta, T2N 4N1, Canada

THE LANCET. Mercury exposure from „silver“ filling

Reinhard Kloiber, Murray J. Vimy – Departments Medical Physiology and Medicine, Faculty of Medicine, Univercity of Calgary, Alberta, T2N 4N1, Canada

Mercury from maternal „silver“ tooth fillings in sheep and human breast milk.

Murray J. Vimy, Debrah E. Hooper, Wayne W. King, Fritz L. Lorscheider – Departments Medical Physiology and Medicine, Faculty of Medicine, Univercity of Calgary, Alberta, T2N 4N1, Canada

IJHEH Journal. Amalgam studies: Disregarding basic principles of mercury toxicity

J. Mutter, J. Naumann, C. Sadaghiani, H. Walach, G. Drasch – Institute for Environmental Medicine and Hospital Epidemiology, University Hospital, Freiburg, Germany, Institute of Forensic Medicine, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany

Toxoalergické puzzle – klinické projevy toxicity a alergie na kovy

MUDr. Jan Maňoušek1, RNDr. Jiřina Bártová, CSc.2, RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.2, doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.2 – 1) Interní kardiologická klinika FN Brno, 2) Ústav klinické a experimentální stomatologie Praha