Bezpečné odstranění amalgámu

Amalgám máte pravděpodobně v ústech i vy. Ve většině zubních ordinací patří k nejpopulárnějším výplňovým materiálům – snadno se zpracovává, dlouho vydrží a v mnoha zemích ho pacientům hradí zdravotní pojištění. Amalgám ovšem není bezpečný. Důvodem je 50% obsah vysoce toxické rtuti.

Rtuť je toxická i v nepatrných množstvích a z toho důvodu pro lidské zdraví představuje významné riziko. V roce 2005 varovala před rtutí Světová zdravotnická organizace (WHO): „Rtuť může mít škodlivé účinky na nervový, trávicí, dýchací a imunitní systém, na ledviny a může vyvolávat poškození plic.“

Rtuť se z amalgámových výplní při žvýkání, čistění zubů a pití horkých nebo kyselých nápojů uvolňuje ve formě páry s mnoha negativními dopady na zdraví. Z jedné amalgámové výplně se každý den uvolní až několik desítek mikrogramů (µg) rtuti. ( výsledky měření v ordinaci ) Průměrná trvanlivost amalgámové výplně je 20 let. V praxi to představuje dlouhodobou intoxikaci organismu nízkými dávkami rtuti. Rtuť má navíc bohužel i schopnost bioakumulace, což znamená, že se shromažďuje a ukládá v tkáních.

Právě amalgám je podle řady studií hlavním zdrojem rtuti v lidském organismu. Potvrzen je její vliv na rozvoj neurologických, autoimunitních i onkologických onemocnění.

Rtuť obsažená v amalgámu nejvíce škodí zejména dětem, těhotným ženám a obecně ženám v plodných letech života. Rtuť má totiž na dětský, vyvíjející se mozek škodlivý vliv, jak opakovaně potvrzuje celá řada studií. Rtuť prochází přes placentu, dostává se i do mateřského mléka. Množství rtuti je přitom přímo úměrné počtu amalgámových výplní. Z této skutečnosti vychází nařízení Evropské unie (EU), které chrání právě tuto nejzranitelnější skupinu. Od roku 2018 zakázala EU používání amalgámu u dětí do 15 let a také u těhotných a kojících žen z důvodu ochrany plodu a kojeného dítěte. Plošný zákaz amalgámu je plánován od roku 2030.

Pokud zvažujete výměnu amalgámové výplně za bílou, ať už ze zdravotních nebo z estetických důvodů, věříme, že tyto řádky vaše rozhodování usnadní. Zároveň byste měli vědět, že při odstraňování amalgámu je z důvodu bezpečnosti nutné dodržovat určitá hygienická opatření. Během odstraňování amalgámové výplně se do vzduchu uvolní velké množství rtuťových par a hrozí nebezpečí jejich vdechnutí, ať už pacientem nebo lékařským personálem.

Video ukázka: https://youtu.be/2oOsTDQ–PE

Na zubní klinice Yurmax vám ale toto nebezpečí nehrozí – všechny zákroky provádíme za bezvadných hygienických podmínek, které jsme během let vybrousili k dokonalosti.

Při odstranění amalgámu využíváme vysoce bezpečný protokol SMART, který chrání pacienta i personál. Protokol SMART zahrnuje následující opatření:

Z POHLEDU PACIENTA:

 • Pacientovi se zakryje tvář, odhalená pokožka i oblečení, aby částečky amalgámu nepřišly do kontaktu s pokožkou nebo očima.
 • Použije se bezlatexový kofferdam, který izoluje ošetřovaný zub a brání kontaktu částic amalgámu s ústní sliznicí.
 • Vedle zubu se umístí výkonný odsávač pro odsávání vzduchu a chladicí vody.
 • Pacient dostane nosní masku, která zabrání vdechování vzduchu z prostoru ordinace. Do masky se vhání čistý vzduch.
 • Vrtání se provádí při nízkých otáčkách, takže vzniká méně tepla a vibrací, čímž se snižuje množství vzniklých rtuťových par.
 • Amalgámová výplň se během odstraňování udržuje pod stálým chlazením, aby se zachovala nízká teplota a snížil se tlak par rtuti.
 • Amalgámová výplň se rozdělí na menší kousky, aby vzniklo co nejmenší množství rtuťových par.
 • Poblíž pacientovy hlavy se umístí speciální odsávací systém s vysokým výkonem, který sbírá vzduch v okolí úst pacienta a odvádí rtuťové výpary pryč z ordinace.
 • Před umístěním nových výplní se odstraní bezlatexový kofferdam a dbá se na důkladné vypláchnutí úst pacienta.
 • Po ukončení procesu odstranění amalgámu se provádí intenzivní větrání ordinace.
 • Lze provést vitamínovou infuzi za účelem podpory imunitního systému.

Z POHLEDU ZUBNÍHO LÉKAŘE A PERSONÁLU:

 • Personál je vybaven respirátory se speciálnímí filtry zachycujícími rtuť.
 • Personál používá plášť, bezlatexové rukavice a pomůcky na ochranu očí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.