Aplikace PRF

PRF: Biologický preparát pro lepší hojení po komplikovaných zákrocích

Anglická zkratka PRF (platelet-rich fibrin) označuje „fibrin bohatý na destičky“ nebo „plazmu bohatou na trombocyty“. Jedná se o jakýsi koncentrát získaný z krve pacienta a používá se u pokročilých stomatologických výkonů pro lepší hojení kostí i měkkých tkání. PRF představuje ideální substanci pro chirurgické zákroky, které předcházejí zavedení implantátu.

Jak získat PRF? Postup začíná odebráním menšího množství žilní krve pacienta. Za použití centrifugy a dodržení určitých specifických parametrů (čas, rychlosti a úhel rotace) získáme koncentrát fibrinu (advanced PRF) nebo krevní plazmu (injectable PRF) obohacenou o krevní destičky a bílé krvinky.

V obou těchto produktech je přítomna vysoká koncentrace růstových faktorů, které stimulují hojení poškozených tkání, podporují tvorbu kolagenu a nových krevních cév.

PRF se v zubním lékařství nejčastěji používá v těchto případech:

Metoda PRF pracuje s vlastní krví pacienta, která se vrátí zpět do místa chirurgického zákroku bez jakékoli další přísady. Z toho důvodu jde o zcela bezpečnou metodu, z níž nemusíte mít žádné obavy – naopak, jak bylo řečeno výše, urychlí a zlepší hojení po komplikovaných stomatologických zákrocích.

On-line objednáni

V jednoduchém rezervačním systému se objednejte na konkrétní den, čas a zákrok. Nezapomeňte vyplnit i důvod objednání! Děkujeme.