Odstranění kovu

Kovy v ústní dutině: Zátěž pro imunitní systém

U celé řady kovů – rtuti, platiny, mědi, kobaltu, hliníku, železa a chromu – byly prokázány cytotoxické, patoimunologické a karcinogenní efekty, stejně jako vliv na rozvoj oxidačního stresu. Uvedené kovy se přitom stále běžně používají pro výrobu korunek, můstků, implantátů a dalších konstrukcí v ústní dutině.

Pro nás v klinice Yurmax je tato praxe nepochopitelná. Proč?

Kovy jsou v ústech neustále vystaveny agresivnímu a nestabilnímu prostředí s výraznou mechanickou, chemickou a galvanickou zátěží. To vede k vylučování částic kovu do okolních tkání. Po několika dnech po aplikaci kovu do ústní dutiny lze detekovat jeho přítomnost v různých částech těla.

Kovy mohou systémově ovlivňovat celé tělo skrze imunitní mechanismy. Vážou se na proteiny a vytvářejí metaloproteinové komplexy, které indukují tvorbu prozánětlivých látek, jako jsou faktor nádorové nekrózy α (TNFα; tumor necrosis factor-α) a interleukin 1 (IL-1). To vše negativně ovlivňuje nejen tkáň v okolí kovu, ale může způsobit i hypersenzitivitu IV. typu a systémové zánětlivé reakce.

Imunologický aspekt škodlivosti kovu lze zjistit pomocí testu MELISA (Memory lymphocyte immunostimulation assay, česky Imunostimulační test paměťových lymfocytů). Pokud si chcete test MELISA nechat provést, doporučujeme kliniku A2C.

Přítomnost různých kovů v ústech dále vede ke vzniku tzv. galvanického efektu. Jedná se o stav, kdy dva různé kovy ve vodivém roztoku vytvářejí elektrický proud. Sliny v ústech jsou bohaté na minerály, jsou tedy ideálním elektrolytickým roztokem. Pokud máte například zlatou korunku a amalgámovou výplň, v ústech vzniká galvanický proud. Jeden kov přitom funguje jako anoda, druhý jako katoda. Důsledkem je postupná koroze kovu v ústech. Při vysokých hodnotách elektrického napětí v ústech se to často projeví kovovou pachutí, poruchami citlivosti sliznice, bolestmi hlavy a dalšími nespecifickými projevy.

Při odstraňování kovových konstrukcí v ústech na naší klinice vždy používáme kofferdam (izolační bezlatexovou „zubní pláštěnku“). Jejím účelem je zamezit kontaminaci sliznic a trávicího traktu kovovými částečkami vznikajícími při broušení. Tento postup by měl být standardem na všech stomatologických pracovištích.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.