Protetika sanace horní čelisti

Oproti zastaralému způsobu sanace (opravě) kazů za použití amalgámu, který je pro tělo nebezpečný. Aplikujeme bezpečné použití moderních zubních výplní, které na rozdíl od rtuťových výplní, minimalizují riziko citlivosti zubu, rozlomení zubu a dalších komplikací.