Stop amalgámu

Home / Stop amalgámu

STOP AMALGÁMU

Věděli jste, že amalgámovou výplň tvoří z padesáti procent rtuť? Rtuť patří mezi toxické kovy a i její nejmenší množství způsobuje závažné poškození lidského organismu. V zubní ordinaci Yurmax vám amalgámové výplně bezpečně a šetrně odstraníme.

AMALGÁMOVÉ PLOMBY – DANAJSKÝ DAR OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Speciálně pro vás jsme natočili video, na kterém je vizualizace výparu rtuti z amalgámové výplně pomocí speciální UV lampy s vlnovou délkou 254nm.

Rtuť je velmi nebezpečný neurotoxin, který ničí bílkoviny, např. hormony či enzymy, a poškozuje nervový systém. Dlouho se ale nevědělo, že rtuť se z amalgámových výplní neustále uvolňuje. Teprve moderní měřicí technologie nám přinesly např. zjištění, že uvolňované množství rtuti se zvyšuje se stoupající teplotou nebo při mechanickém zatěžování plomby. Každý den se z jedné výplně uvolní 10 až 30 mikrogramů rtuti, při žvýkání až 68 mikrogramů a během čištění až 272 mikrogramů. Amalgámová výplň je tak pro tělo zdrojem trvalé expozice rtuti. Naše výsledky měření. 

UVOLŇOVÁNÍ RTUTI Z AMALGÁMOVÝCH VÝPLNÍ

image4

BEZPEČNÉ ODSTRANĚNÍ AMALGÁMOVÝCH VÝPLNÍ

Pokud se rozhodnete pro výměnu amalgámové výplně za bílou, ať už ze zdravotních, nebo z estetických důvodů, měli byste vědět, že odstraňování amalgámu bez určitých hygienických opatření je velmi nebezpečné. Při odstraňování amalgámové výplně se do vzduchu uvolní velké množství toxické rtuti (až 4000 mikrogramů na 1m3), která vdechovaná pacientem a personalem.

V zubní ordinaci Yurmax Vám žádné nebezpečí nehrozí. Při odstraňování amalgámu se řídíme protokolem IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) a dodržujeme všechna stanovená opatření, aby k expozici rtuti v naší ordinaci nemohlo vůbec dojít.

Informace o amalgámu