Léčba chronických zánětů

Léčba chronických zánětů způsobených nekrózou čelistní kosti

Nekróza čelistní kosti – nebo také kavitační nekróza indukující neuralgii (NICO; neuralgia-inducing cavitational osteonecrosis) – je degenerativní onemocnění vedoucí až ke smrti kostní dřeně i kostní tkáně v důsledku poklesu průtoku krve a/nebo zhoršeného hojení kosti po chirurgickém zákroku.

Z hlediska medicíny se nejedná o nic nového. Podobné nálezy v kostech známe už z konce 19. století. Současné vědecké poznatky nám však umožňují mnohem lépe rozumět imunitnímu systému a jeho komunikaci s kostními buňkami v procesu regenerace kostní tkáně.

Zdá se, že imunitní a kostní systém jsou úzce propojeny, protože sdílejí společné signální dráhy a regulační mechanismy. Pochopení těchto mechanismů a cest vedlo k novým poznatkům a vyústilo v interdisciplinární výzkum, který vedl ke vzniku nového medicínského oboru ‒ osteoimunologie.

Současná Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10) již obsahuje termín „idiopatická aseptická osteonekróza“. Nemoc je často popisována v jiných částech kostry, ale stomatologickou společností je dosud opomíjena.

Tuto chybu bychom rádi pomohli napravit. Hlavním důvodem jsou negativní účinky nekrózy čelistní kosti na zdraví.

Můžeme je shrnout do dvou oblastí:


Kavitace v čelistní kosti
  • Místní chronické podráždění obličejových nervů ‒ zde je obraz symptomů známý jako neuralgie trojklanného nervu
  • Systémový vliv na důležité orgány nebo funkci buněk prostřednictvím prozánětlivých chemokinů, jako je například tzv. RANTES (regulated upon activation, normal T cell expressed and presumably secreted)/CCL5 [chemokine (C-C motif) ligand 5]).

Studie prokázaly, že záněty způsobující chemokin RANTES se podílí na mnoha systémových onemocněních, jako jsou artritida, atopická dermatitida, nefritida, kolitida, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, alopecie a porucha funkce štítné žlázy. Také je prokázáno, že RANTES urychluje růst nádorů.

Terapie nekrózy čelistní kosti spočívá v kompletním chirurgickém odstranění postižených míst a dezinfekci místa ozonem. Pro odstranění používáme šetrnou piezochirurgickou metodu, kdy bez rizika poškození měkkých tkání ošetřujeme postižené místo s použitím ultrazvuku. K vyplnění vyčištěného prostoru se využívají PRF membrány (platelet-rich fibrin; fibrin bohatý na destičky), které podporují hojení. Velký význam při léčbě nekrózy čelistní kosti také hraje hladina vitamínu D v krvi, která by měla být co nejvyšší

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.