Inlej

Jako inleje či také inlaye se označují nepřímé zubní výplně, které jsou zhotovovány v rámci protetických výkonů v laboratořích. Většinou se jedná o náhradu části zubní korunky. Keramické inlaye patří mezi podstatně kvalitnější materiály na životnost a pevnost a v porovnání s výplněmi mohou inleje snadněji a lépe rekonstruovat tvar zubu.