Infraokluze

Infraokluze je označení pro zuby, které nedosahují svojí řezací hranou nebo okluzní ploškou do výšky normálně postavených zubů. Jedná se o abnormalitu zubů, opakem infraokluze je supraokluze, kdy zuby přesahují obvyklou rovinu zubů. Infraokluze je možný nežadoucí efekt ankylozy.