Atrice

Pod pojmem atrice stomatologická terminologie charakterizuje proces ztráty zubních tkání především u okluzních plošek a hran zubů. Nejčastěji vzniká atrice, tedy postupné obrušování dvou sousedních či protilehlých zubů při vzájemném tření zubů například při žvýkání či skřípání zubů. Atrice posléze způsobí nestabilní skus, narušenou sklovinu i obnažením zuboviny.

Atrice patří mezi nejčastější defekt zubů způsobený obroušením. K léčbě atrice je nutný zásah stomatologa.