Artralgie

Artralgie se pojí k poruchám čelistního kloubu. Artralgie ve stomatologické terminologii vyjadřuje bolestivost čelistního kloubu ze zánětlivých i nezánětlivých příčin.