Podohradská 1704/1, 155 00, Praha - Stodůlky, Česká Republika
+420 777 295 555

Zubní lékař Praha: Sergej Jurčenko

Zubní lékař Praha

Sergej Jurčenko

Zubní lékař, Absolvent doktorantského studijního programu, kandidát lékařských věd, člen Mezinárodní akademií ústní medicíny a toxikologie (IAOMT).

Detailní profil

Pozice: Zubní lékař
Praxe: Od roku 2006
Telefon: +420 777 295 555
E-mail: info@www.yurmax.cz
Pozice: Zubní lékař

Zubní lékař Praha

Zakladatel kliniky Yurmax, kandidát lékařských věd (PhD) Sergej Jurčenko, má praxe v oboru od roku 2006, každoročně zvyšuje svojí kvalifikaci a zajímá se o nejnovější dění v lékařství, zejména v oblasti nutrigenomiky a toxikologie.

Zakladatel projektu CH3enko, online servisu pro hodnocení genetických dat.

Doktor Jurčenko je známí také za hranicemi České republiky, a proto kliniku často navštěvují klienti z jiných zemí Evropské unie.

Vzdělání:

  • Samarská státní lékařská univerzita, Stomatologická fakulta. Pregraduální studium v oboru „Zubní lékařství“ (Samara, Rusko) 2001 – 2006
  • Předatestační příprava (klinická ordinatura) v oboru „Zubní lékařství“, atestace v oboru Samarská státní lékařská univerzita (Samara, Rusko) 2006 – 2008
  • Postgraduální studium v oboru „Zubní lékařství“, obhajoba disertace kandidáta lékařských věd (Ph.D.) Lékařská univerzita „REAVIZ“ (Moskva, Rusko) 2008 – 2011
  • Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta. Nostrifikace diplomu (uznání) vysokoškolského lékařského vzdělání získaného v zahraničí 2010
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Stomatologická klinika 3. LF a FNKV. Odborná stáž 2012
  • Úspěšné absolvování aprobační zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví uznalo způsobilost k výkonu zdravotníckého povolání zubního lékaře na území České republiky. 2013
  • Osvědčení. Univerzita Karlova v Praze uznala postgraduální vzdělání získané v zahraničí za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v Praze v doktorském studijním programu Stomatologie. 2013