Terciální prevence

Terciální prevence zahrnuje soubor opatření a postupů, jejichž dodržováním se předchází vzniku zubního kazu a dalším patologickým jevům. Následuje za primární a sekundární prevencí a zabývá se zejména postupy pro odstranění vzniklé komplikace a zabránit jejich možnému postupu. Terciální prevence v zubním lékařství zahrnuje léčbu onemocnění zubní dřeně či ozubice. Terciální prevence se zabývá také chirurgickými zásahy jako resekce zubu a extrakce zubu či také psychoterapeutické metody ve stomatologii.