Retence

Jako retence zubu se popisuje stav, kdy se zub neprořeže do dutiny ústní v očekávaném čase a zůstává obklopen kostními tkáněmi čelistmi. K příčinám retence zubu se řadí například nedostatečná délka zubního oblouku, rozštěp patra a další.