Parodontotida

Parodontotida, lidově nazývána také jako parodontóza, paradentóza, paradontóza se řadí k onemocněním dásní, která může vyústit až ve ztrátu zubů. Parodontotida patří mezi vůbec nejčastější infekce lidského těla. Parodontotida vzniká jako důsledek zánětu parodontálních tkání kvůli nahromadění povlaku na zubech nesoucího bakterie s jedovatými látkami. Tyto toxiny dále způsobují rozsáhlý zánět zachvacující celý závěsný aparát, který drží zub v kostěném lůžku.

Parodontotidou trpí i lidé se zdravými dásněmi, neboť toto onemocnění dásní má svůj původ zejména v dědičnosti. K vnějším faktorům podněcujícím parodontotidu patří zubní kámen, nesprávně zhotovené převislé výplně zubů, korunky, odchylky v postavení zubů nebo kouření.