Kofferdam

Kofferdam využívají zubaři k tomu, aby zcela vysušili operační pole v dutině ústní. Kofferdam je složený ze speciální gumové blány z latexů či nelatexových materiálů, který izoluje zub od dutiny ústní. Kofferdam se upevňuje přímo na zuby pomocí speciálních spon.