Bruxismus

Bruxismus označuje odborně zlozvyk v podobě skřípání či cvakání zubů. Bruxismus se v populaci vyskytuje stejně často jako ronchopatie čili chrápání. Postižený bruxismem si často ani neuvědomuje, že tímto zatěžováním zubů trpí, a je často upozorněn až svými spolunocležníky. Bruxismus se ale může vyskytovat i během dne, kdy k mimovolnému zatínání zubů může docházet také.

Nejčastější příčinou bruxismu je zpravidla stres, tudíž konzultace s lékařem se odvíjí tímto směrem. Při léčbě bruxismu se doporučuje klidový režim a relaxace či uvolňovací cvičení, v těžších případech poté umělohmotná mezizubní dlaha.