Podohradská 1704/1, 155 00, Praha - Stodůlky, Česká Republika
+420 777 295 555

Odstranění amalgámu

Bezpečné odstranění amalgámových plomb

S amalgámem, jako formou zubní výplně přišlo do styku velké procento evropské populace. Tento neestetický materiál obsahuje až z jedné poloviny rtuť. Ta se z plomby postupně uvolňuje a může škodit vašemu zdraví. Při její nesprávné extrakci navíc ohrožuje vysokou dávkou rtuti jak pacienta, tak stomatologický personál a kontaminuje životní prostředí.

Oficiální odhad objemu rtuti použité ročně zubaři je až 95 tun (24% z celkové spotřeby rtuti v EU). Momentálně občané EU mají ve svých ústech kolem 1000 tun čisté rtuti a jenom vlivem žvýkání, čištění a dalšími druhy běžné zátěže se ročně uvolní do životního prostředí 2 až 3 tuny rtuti. Stomatologické ordinace i přes použití separátorů amalgámu zatěžuji vzduch, vodu a půdu dalšími 50 tunami ročně.

ODSTRANĚNÍ AMALGÁMU

Naštěstí jsou amalgámové plomby v posledních letech stále častěji omílané téma, které se díky aktivitě Evropské komise (EK) konečně dostává do podvědomí všech pacientů. Rozhodnutí, která EK vydala, by měla směřovat k plošnému zakázání používání amalgámových zubních výplní v Evropské unii do roku 2030.

Co byste měli znát o amalgámu

Informace-o-amaglamu_LSHY9B
stop-amalgamu
protokol_YkWXN1
Dokumenty_amalgam_i2FrQL

Rizika amalgámových plomb

Jak již bylo řečeno, amalgám obsahuje rtuť, o které je všeobecně známo, že je vysoce toxická a je jednou z deseti nejškodlivějších přirozeně se vyskytujících látek na naší planetě. Světová organizace WHO uvádí, že rtuť nemusí mít žádnou prahovou hodnotu, pod kterou se neobjevují některé nežádoucí účinky. Ve výzkumech, kde porovnávali pacienty s amalgámem a pacienty bez těchto výplní, došli vědci dle očekávání k závěru, že lidé s amalgámovými výplněmi mají 2 až 12 krát vyšší obsah rtuti v tkáních. Hladina rtuti v krvi, navíc narůstá s počtem amalgámových výplní. Také je přímá souvislost hladiny rtuti v plodové vodě, pupečníkové krvi, mateřském mléce  s množstvím amalgámu u matky. Odborné clanky máme v sekci Dokumenty o amalgámu.

O rizicích rtuti se museli nedobrovolně rozepsat i samotní výrobci amalgámových výplní.

Výměna amalgámových plomb v ordinaci Yurmax

U nás v zubní ordinaci Yurmax pracujeme s amalgámovými výplněmi jen v jednom směru, a to z úst ven. Navíc umíme odstranit amalgám jako jediná ordinace v České republice bezpečně pro pacienta a personál podle protokolu IAOMT (informace o protokolu) vydaného Mezinárodním akademií stomatologické medicíny a toxikologie. I proto se na nás stále častěji obracejí pacienti z ordinací našich stomatologických kolegů s prosbou o bezpečné odstraněné amalgámových výplní, které nahrazujeme výplněmi bez obsahu kovů a bisfenolu.

REZERVUJTE SI TERMÍN ONLINE

Pokud máte zájem o naše služby. Můžete si snadno ve 4 krocích rezervovat vyšetření na den a čas, který vám vyhovuje.