Podohradská 1704/1, 155 00, Praha - Stodůlky, Česká Republika
+420 777 295 555

Technologie

NAŠE TECHNOLOGIE

BIOPAK

Jako jedna z mála ordinací v České republice máme k dispozici moderní, velmi sofistikovanou diagnostickou technologii BioPAK, která nám umožňuje detailně vyšetřit čelistní kloub a odhalit příčiny jeho dysfunkce. Jedná se o komplex biometrických přístrojů americké společnosti Bio-Research Associates, ověřených klinickými studiemi.

JT-3D (JAW TRACKER)

Tento přístroj dokonale zobrazuje pohyb dolní čelisti při otevírání a bočním pohybu, a to pomocí senzorů, které zaznamenávají dráhy různých bodů ve třech dimenzích – vertikální, předozadní a boční.

Zároveň umožňuje počítačovou analýzu rychlosti pohybu čelisti. Trajektorie pohybu dolní čelisti je základním kritériem pro hodnocení stavu čelistního kloubu.

Biopak Praha

EMG (ELEKTROMYOGRAF)

Elektromyografie (EMG) se zabývá měřením elektrické aktivity a jejím šířením v nervech a svalech. Díky této vyšetřovací metodě jsme schopni spolehlivě otestovat vaše žvýkací svaly a jejich fungování. Zjistíme, které svaly máte při žvýkání zatížené, zda pracují symetricky, zda některé nejsou třeba v křeči apod.

JVA (JOINT VIBRATION ANALYSIS)

Přístroj funguje na principu sledování vibrací vznikajících při tření dvou ploch o sebe. Hladké plochy způsobují nepatrné tření, a tedy i malé vibrace, zatímco tření drsných ploch se projevuje výraznými vibracemi.
V každém kloubu včetně čelistního dochází k tření. Třecí plochy zdravého kloubu jsou hladké. Pokud postupnou degenerací dojde k povrchovým změnám třecích ploch kloubu, projeví se to zesílenými vibracemi. Všechny zachycené vibrace jsou vyhodnocovány počítačem.

T-SCAN

Pro přesnou analýzu skusu používáme v naší ordinaci moderní diagnostickou technologii T-Scan, kterou vyvinula americká společnost Tekscan. Přístroj snímá kontaktní síly ve všech bodech skusu pomocí senzorů a vyhodnocuje je.

Na rozdíl od dřívějších metod detekce skusu pomocí speciálních papírků, vosků a past poskytuje T-Scan naprosto přesné, detailní a spolehlivé informace. Díky T-Scan jsme schopni zjistit problémové body v místech, kde dochází ke kontaktu horních a dolních zubů, která mohou být příčinou bolesti zubů či hlavy, poškození zubní výplně, prasknutí zubní náhrady, onemocnění dásní, ztráty zubu nebo poruchy čelistního kloubu.

T-scan Praha

Detektor hladiny výparů rtuti Jerome® J405

Přenosný analyzátor Jerome® J405 je vybaven jedinečným patentovaným snímačem, pro přesné měření úniku rtuti. Moderní detektor rtuťových par je schopen měřit hladinu rtuti od 0,003 do 0,999 mg/m3 během několika sekund. Monitorovat tak můžete například i hladinu rtuti, která se do úst odpařuje během klasické ústní hygieny, nebo dokonce během žvýkání klasické žvýkačky.

Jak přístroj funguje?

Pokud máte amalgámové výplně, tak jste skvělým kandidátem pro změření hladiny rtuti ve vašich ústech. Můžete být zubním lékařem požádáni například o čištění zubů kartáčkem a poté vám lékař vloží trubicovou sondu do úst, která změří hladinu vypařené rtuti. Měření je provedeno velice rychle a bez jakékoliv bolesti.

Odstranění amalgámu formulované IAOMT

Pro odstranění amalgámových plomb využívá naše ordinace program chránící naše pacienty, ale také lékaře před výpary z amalgámu během zákroku. Tento program splňuje nejvyšší požadavky odstraňování amalgámu formulované Mezinárodní akademií ústní medicíny a toxikologie (IAOMT). Více o tomto programu se dozvíte zde: Průběh odstranění amalgámových plomb

IAOMT