NAŠE TECHNOLOGIE

BIOPAKbio008

Jako jedna z mála ordinací v České republice máme k dispozici moderní, velmi sofistikovanou diagnostickou technologii BioPAK, která nám umožňuje detailně vyšetřit čelistní kloub a odhalit příčiny jeho dysfunkce. Jedná se o komplex biometrických přístrojů americké společnosti Bio-Research Associates, ověřených klinickými studiemi.

JT-3D (JAW TRACKER)

Tento přístroj dokonale zobrazuje pohyb dolní čelisti při otevírání a bočním pohybu, a to pomocí senzorů, které zaznamenávají dráhy různých bodů ve třech dimenzích – vertikální, předozadní a boční.

Zároveň umožňuje počítačovou analýzu rychlosti pohybu čelisti. Trajektorie pohybu dolní čelisti je základním kritériem pro hodnocení stavu čelistního kloubu.

EMG (ELEKTROMYOGRAF)

Elektromyografie (EMG) se zabývá měřením elektrické aktivity a jejím šířením v nervech a svalech. Díky této vyšetřovací metodě jsme schopni spolehlivě otestovat vaše žvýkací svaly a jejich fungování. Zjistíme, které svaly máte při žvýkání zatížené, zda pracují symetricky, zda některé nejsou třeba v křeči apod.

JVA (JOINT VIBRATION ANALYSIS)

Přístroj funguje na principu sledování vibrací vznikajících při tření dvou ploch o sebe. Hladké plochy způsobují nepatrné tření, a tedy i malé vibrace, zatímco tření drsných ploch se projevuje výraznými vibracemi.
V každém kloubu včetně čelistního dochází k tření. Třecí plochy zdravého kloubu jsou hladké. Pokud postupnou degenerací dojde k povrchovým změnám třecích ploch kloubu, projeví se to zesílenými vibracemi. Všechny zachycené vibrace jsou vyhodnocovány počítačem.

T-SCAN

Pro přesnou analýzu skusu používáme v naší ordinaci moderní diagnostickou technologii T-Scan, kterou vyvinula americká společnost Tekscan. Přístroj snímá kontaktní síly ve všech bodech skusu pomocí senzorů a vyhodnocuje je.T-Scan_8_Arch

Na rozdíl od dřívějších metod detekce skusu pomocí speciálních papírků, vosků a past poskytuje T-Scan naprosto přesné, detailní a spolehlivé informace. Díky T-Scan jsme schopni zjistit problémové body v místech, kde dochází ke kontaktu horních a dolních zubů, která mohou být příčinou bolesti zubů či hlavy, poškození zubní výplně, prasknutí zubní náhrady, onemocnění dásní, ztráty zubu nebo poruchy čelistního kloubu.

 

 

Odstranění amalgámu formulované IAOMTIMG_1534

Pro odstranění amalgámových plomb využívá naše ordinace program chránící naše pacienty, ale také lékaře před výpary z amalgámu během zákroku. Tento program splňuje nejvyšší požadavky odstraňování amalgámu formulované Mezinárodní akademií ústní medicíny a toxikologie (IAOMT). Více o tomto programu se dozvíte zde: Průběh odstranění amalgámových plomb