Dr. Sergej Jurčenko

Zubní lékař,
člen Mezinárodní akademií ústní medicíny a toxikologie (IAOMT)

Zakladatel kliniky Yurmax, kandidát lékařských věd Sergey Yurčenko, má praxe v oboru od roku 2006, každoročně zvyšuje svojí kvalifikaci a zajímá se o nejnovější dění v lékařství, zejména v oblasti nutrigenomiky, v níž vidí budoucnost, jako v prostředku prevence a léčby specifických onemocnění.

Zakladatel projektu CH3enko, online servisu pro hodnocení genetických dat.

Doktor Yurčenko je známí také za hranicemi České republiky, a proto kliniku často navštěvují klienti z jiných zemí Evropské unie.