amalgamBezpečné odstranění amalgámových plomb

S amalgámem, jako formou zubní výplně přišlo do styku velké procento evropské populace. Tento neestetický materiál, který je doslova časovanou bombou obsahuje až z jedné poloviny rtuť. Ta se z plomby postupně uvolňuje a může vážně škodit vašemu zdraví. Při její nesprávné extrakci navíc ohrožuje vysokou dávkou rtuti jak pacienta, tak stomatologický personál a kontaminuje životní prostředí.

Oficiální odhad objemu rtuti použité ročně zubaři je až 95 tun (24% z celkové spotřeby rtuti v EU). Momentálně občané EU mají ve svých ústech kolem 1000 tun čisté rtuti a jenom vlivem žvýkání, čištění a dalšími druhy běžné zátěže se ročně uvolní do životního prostředí 2 až 3 tuny rtuti. Stomatologické ordinace i přes použití separátorů amalgámu zatěžuji vzduch, vodu a půdu dalšími 50 tunami ročně.

Naštěstí jsou amalgámové plomby v posledních letech stále častěji omílané téma, které se díky aktivitě Evropské komise (EK) konečně dostává do podvědomí všech pacientů. Rozhodnutí, která EK vydala, by měla směřovat k plošnému zakázání používání amalgámových zubních výplní v Evropské unii do roku 2030.

Co byste měli znát o amalgámu

 

Informace o amaglamustop amalgamuprotokolDokumenty_amalgam

Rizika amalgámových plomb

Podle Evropské Komise jsou amalgámové plomby hlavním zdrojem zatížení rtutí pro člověka. Rtuť uvolněná s povrchu výplně se v lidském těle postupně ukládá a podle EK zvyšuje riziko vzniku:

  • Neurologických nemocí,
  • Autismu,
  • Poruch funkce ledvin,
  • Autoimunních chorob,
  • Defektu vývoje.

Jak již bylo řečeno, amalgám obsahuje rtuť, o které je všeobecně známo, že je vysoce toxická a je jednou z deseti nejškodlivějších přirozeně se vyskytujících látek na naší planetě. Světová organizace WHO uvádí, že rtuť nemusí mít žádnou prahovou hodnotu, pod kterou se neobjevují některé nežádoucí účinky. Ve výzkumech, kde porovnávali pacienty s amalgámem a pacienty bez těchto výplní, došli vědci dle očekávání k závěru, že lidé s amalgámovými výplněmi mají 2 až 12 krát vyšší obsah rtuti v tkáních. Hladina rtuti v krvi, navíc narůstá s počtem amalgámových výplní. Také je přímá souvislost hladiny rtuti v plodové vodě, pupečníkové krvi, mateřském mléce  s množstvím amalgámu u matky.

O rizicích rtuti se museli nedobrovolně rozepsat i samotní výrobci amalgámových výplní.

U nás v zubní ordinaci Yurmax pracujeme s amalgámovými výplněmi jen v jednom směru, a to z úst ven. Navíc umíme odstranit amalgám jako jediná ordinace v České republice bezpečně pro pacienta a personál podle protokolu IAOMT vydaného Mezinárodním akademií stomatologické medicíny a toxikologie. I proto se na nás stále častěji obracejí pacienti z ordinací našich stomatologických kolegů s prosbou o bezpečné odstraněné amalgámových výplní, které nahrazujeme výplněmi bez obsahu kovů a bisfenolu.

Výměna amalgámových plomb v ordinaci Yurmax

pred-po_amalgam

kontakt